Услови и правила

Условите и правилата кои следуваат се однесуваат на вашето користење на armaheat.com, вклучително секој дел, функционалност или услуга понудена преку armaheat.com.

Ве молиме прочитајте ги Условите и правилата внимателно пред да отпочнете со користење на веб страната, бидејќи со користење на страната вие прифаќате и се согласувате да бидете ограничени и останете на овие Услови и правила.

Овие услови и правила се ефективни од самото користење 29.08.2021. Ние екслузивно ги задржуваме правата да ги промениме овие Услови и правила од време на време, без да ве известиме. Вашата согласност и свесност дека е на ваша одговорност да ја разгледате оваа веб страна и овие услови и правила, од време на време и да ги разберете поблиску, за да можете да ги согледате промените кои настануваат.

Однесување на веб страната

Вашето користење на веб страната е предмет на сите применливи закони и регулативи, и Воие сте сами одговорни за количината на комуникација низ веб страната.

Со испраќање на информација или користење на било каква комуникација, соба за чат, пораки, групи на новости, софтвер библиотеки или други интерактивни услуги кои можат да бидат достапни на вас на или низ веб страната, вие се согласувате дека нема да аплодирате/качувате, споделувате, постирате ил на било кој друг начин дистрибуирате содржина-вклучително текст, комиуникација, софтвер, слики, звуци, податоци или други информации кои:

 • Се незаконски, застрашувачки, навредливи, со омраза, нанесуваат понижување, дискриминација, инвазија на друга приватност, тортура, налози за сексулани актови ( вклучително и сексуален јазик со насилство ил пак со закани)
 • Жртвување, малтретирање, деградирање на индивидуи ил групи на индивидуи врз основа на религијата, полот, сексуалната ориентација, раса, етничка припадност, старост или хендикеп
 • Прекршување на било кој патент, трговска марка, трговска тајна, копирајт, право на јавност ил било кое друго право
 • Неправилно рекламирање, спамирање на е-мејлови, или било која форма на лотарија или коцкање
 • Фалјови кои содржат вируси ил други компјутерски кодови, фајлови, или програми кои се направени да оштетат, засметаат, или го ограничат функционирањето на било кој софтвер, хардвер ил телекомуникациона опрема, или да оштетат или не дозволат влез до информации на трета страна
 • Имитирање на било која личност, ентитет, вклучително и сопствените вработени

 

Ние не се согласуваме со никаква одговорност за содржини или материјали аплодирани од трета страна  корисник на веб страната. Генерално ние не цензурираме, надгледуваме или едитираме содржини испратени од корисниците, чат собите, пораките, или било кои други интерактивни активности. Не сме одговорни за доцнењето во отстранувањето на вакви содржини од веб страната.

Како и да е ние и нашите агенти имаме право да ги отстраниме сите содржини за кои сметаме дека не се прикладни, според наше мислење. Не сме одговорни за доцнењето во отстранувањето на вакви содржини од веб страната.

Како додаток, да се знае дека ние ќе соработуваме целосно со истрагите за злоупотреба на мрежниот систем, вклучително и соработка со законските власти.

Интелектуална сопственост

Со прифаќање на Условите и правилата, вие свесно се согласувате дека сите содржини кои ви се презентирани на оваа веб страница се заштитени со авторски права, трговски марки, услужни марки, патенти, ил други права на сопственост, и се во единствена сопственост на Армахит.

Не смеете да користите содржини кои се посебно означени од нас или од одреден провајдер, освен за единечна копија за лична употреба само, не смеете да копирате, репродуцирате, модифицирате, публикувате, аплодирате,постирате, или дистрибуирате било каков документ или информација од оваа вебстрана во било каква форма без претходна писмена согласност. Споделувањето на линк, не имплицира никаква поврзаност или асоцијација со веб страната.

Одрекување од одговорност од гаранции, ограничување од одговорност и идентификација

Вие го користите Армахит на вач сопствен ризик. Веб странат е пристапна каква што е и е на располагање. Ние ја одрекуваме секоја одговрност, гаранции од секој вид.

Не сме одговорни за штетите, директни или посредни како резултат на користењето на веб страната, вие сте согласни се одбраните и заштитите од секакви трошоци, загуби и слични несакани работи, сами! Вие сте согласни дека имате само ограничен, не-ексклузивен пристап до нашата веб страна. Бидејќи страната не е ослободена од грешки или вируси, вие се согласувате дека ќе и пристапите и користите одговорно, се со цел да ги избегнете и се заштитите од било каква штета и загуба.

Рок и престаноци

Овие правила  и услови ќе станат ефективни во релација со вас, во моментот кога ќе се логирате, односно ќе направите интеракција со  armaheat.com, се додека не прекинете сами.

Армахит ги задржува правата да го ограничи правото врз Условите и правилата или да го суспендира вашиот акаунт.

Доделување

Армахит може да ги додели овие Услови и правила на било која страна без рестрикции. Вие не можете да ги доделувате овие услови и правила на било која страна.

Државен закон

Овие Услови и правила, или било која жалба  и штета која е поврзана со нив, ќе бидат процесуирани во согласност со интерните закони на Бугарија.

Секоја постапка, процес која произлегува од овие услови и правила ќе биде интитуализирана од државни судови во Бугарија.

Политика на приватност

Кај Armaheat, пристапен од https://armaheat.com, една од нашите основни приоритети е приватноста на нашите посетители. Овој документ  Политика на приватност ги содржи типовите на информации кои се собираат и бележат од Armaheat и како се користат истите.

Доколку имате дополнителни прашања или барања за информации околу нашата Политика на приватност, не се воздржувајте да не контактирате.

Политиката на приватност се однесува само на нашите он лајн активности, и е валидна за поситителите на нашиот веб сајт и се однесува на информациите кои тие ги споделуваат или прибираат во Armaheat. Оваа политика не опфаќа никаква информација прибрана оф лајн, или преку други канали освен низ нашиот веб сајт.

СОГЛАСНОСТ

Со користење на нашата веб страна, вие се согласувате на нашата Политика на приватност, и на нејзините услови.

ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ГИ СОБИРАМЕ

Личните информации кои Ви се бараат да ги дадете, и причините заради кои се побарани, ќе Ви бидат појаснети во моментот кога истите ќе Ви бидат побарани

Доколку не конатктирате директно, ние може да добиеме поедини информации за вас, како име, е-мејл адреса, тел број, содржина на васата порака, или атачите кои ни ги праќате, или пак секоја друга информација која сакате да ни ја испратите.

Кога ќе се регистрирате на нашиот акаунт, може да Ви побараме ваша контакт информација, акко на пример, име, име на компанијата, адреса и тел број.

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Информациите кои ги добиваме од вас ги користиме на неколку начини, вклучително да:

 • Одржуваме, работиме нашата веб страна
 • Прошириме, надополниме и персонализираме веб сајтот
 • Да разбереме и анализираме како ја користите нашиот веб сајт
 • Да ги развиваме новите производи, усллуги, планови и функционалности
 • Да комуцираме со вас, директно или низ нашите партнери, вклучително услуги кон потрошувачите, да се обезбедат апдејти и останати информации кои се однесуваат на нашата веб страна, и за маркетинг и промотивни активности
 • Да ви испраќаме е-мејли
 • Да се пронајдат и превенитаат измами

ФАЛЈОВИ ЗА ЛОГИРАЊЕ

Armaheat ги следи стандардните процедури во однос на логирањето на фајловите. Овие фајлови ги логираат посетителите кои ги посетуваат вебстраните. Сите хостинг компании го прават тоа и се дел од услугите на хостинг сервисите. Информацијата собрана од логираните фајлови вклучува интернет протокол (ИП) адреси, тип на пребарувачот, интернет сервис провајдерот, ознака за време и дата, влезни и излезни страници, и возможниот број на кликови. Овие не се поврзани со никакви лични, идентификациони податоци. Целта на овие информации за аналитички потреби, администрирање на сајтот, движење на веб страната, и прибирање демографски податоци.

КОЛАЧИЊА и ВЕБ СВЕТИЛНИЦИ

Како и другите вебстрани и Армахеат користи колачиња. Овие колачиња се користат да се складираат информации вклучително и преференциите на посетителите, и страните на веб страната кои посетителот ги посетува. Информацијата се користи да се оптимализира искуството на корисникот со прилагодување на нашата веб страна врз основа на пребарувањето на посетителот, или за некоја друга информација.

РЕКЛАМИРАЊЕ НА ПАРТНЕРИ ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Можете да ја консултирате оваа листа за да ги пронајдете политиката за приватност за секој партнер на Армахеат кој се рекламира.

Сервери додени од трети страни или додадени мрежи користат технологии како колачиња, јаваскрипт, или веб светилници, со цел за нивните реклами и линкови кои се појавуваат на Армхеат, и се испратени директно на пребарувачот на корисникот. Тие автоматски ја добиваат вашата ИП адреса кога се појавува. Овие технологии се користат за мерење на ефективноста на нивното рекламирање/кампања, и за персонализирање на рекламата/содржината.

Забележете дека Армахеат нема никаков пристап ил контрола врз овие колачиња кои се користат од  рекламери од трети страни.

ПОЛИСИ ЗА ПРИВАТНОСТ ТРЕТИ СТРАНИ

Армахеат политиката на приватност не се однесува на други рекламери или веб страни. Заради ова ве советуваме да ги погледнете Политиките на приватност на трети страни рекламни сервери за повеќе детални информации. Може да ги вклучува нивните практики и инструкции акоплу тоа како да се влезе и излезе со неколку опции.

Вие можете да изберете да не користите колачиња преку индивидуални опции на пребарувачот. За повеќе информации околу управувањето со колачињата со некои поедини веб пребарувачи, побарајте на некои поедини веб пребарувачи.

ЦЦПА права на приватност ( Не ги продавај моите лични информации)

Врз основа на ЦЦПА, покрај другите права, потрошувачите во Калифорнија имаат право и да:

 • Бараат од бизнисот кој собира податоци, да тргнезатвори одредени делови од лични податоци, кои бизнисот ги собрал од потрошувачите
 • Да бара да бизнисот избрише било каква лична информација која е собрана
 • Да бара доколку бизнисот продал информација за потрошувачот, да не ја продава

 

Доколку има барање, во рок од еден месец сте должни заа одговор. Доколку сакате да бидете изземени  од овие права, ве молам контактирајте не.

ГДПР права за заштита на информации

Сакаме да биде сосема свесни за вашите права за заштита на информации. Секој корисник е со следните права:

 • Право на пристап – имате право да барате коппии на вашите лични информации. Може да ви наплатиме мала сума за оваа услуга.
 • Право на појаснување – имате право да барате исправка на било која информација за која мислите дека е неточна. Исто така имате право да барате ние да комплетираме информација за која мислите дека е некомплетна.
 • Правото на бришење – имате право да барате да избришеме ваши лични податоци, под одредени услови.
 • Право на ограничување на следење – имате право да барате да го ограничимеследењето на вашите лични информации, под одредени услови.
 • Право на отвореност на податоци – имате право да барате трансфер на информации на друга организација, под одредени услови.

 

Ако имате барање, имаме еден месец да ви одговориме. Доколку сакате да испробате некои од овие права, ве молам контактирајте не.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕЦА

Посебен дел од нашите приоритетие доддавање на заштита за децата додека го користат интернетот. Ги окуражуваме родителите и старателите да набљудуваат, учествуваат и врќат мониторинг на нивните активности.

Армахеат не собира никакви информации од деца под годиште од 13 со намера. Доколку мислите дека вашето дете обезбедува вакви информации на нашата страна, силно ве охрабруваме да не контактирате веднаш, за да можеме да направиме итна акција за отстранување на истите од нашите записи.

Авторски права @ 2021 ArmaDillo D.O.O

Со користење на нашата веб-страница, вие се согласувате со нашите Услови и правила.