Общи условия

Следните правила и условия (заедно наречени „Общи условия“) се прилагат за използването на http://armaheat.com, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез http://armaheat.com („Уебсайтът ”).

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да започнете да използвате ArmaHeat,  тъй като с използването на уебсайта приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и спазвате настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20 май 2021 г. Изрично си запазваме правото да променяме настоящите Общи условия от време на време, без да Ви уведомяваме. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате този уебсайт и настоящите Общи условия от време на време и да се запознаете с всички промени. Последващото използване на този уебсайт след такива промени се счита за потвърждение, че сте запознати с променените Общи условия и съгласие за спазване на променените Общи условия.

Поведение в уебсайта

Вашето използване на уебсайта е предмет на всички приложими закони и разпоредби и вие носите пълна отговорност за съдържанието на вашите комуникации чрез уебсайта.

Публикувайки информация в или използвайки по друг начин комуникационна услуга, стая за чат, табло за съобщения, софтуерна библиотека или друга интерактивна услуга, която може да ви бъде достъпна на или чрез този уебсайт, вие се съгласявате, че няма да качвате, споделяте, публикувате, или по друг начин да разпространявате или улеснявате разпространението на каквото и да е съдържание – включително текст, съобщения, софтуер, изображения, звуци, данни или друга информация, което:

 • Е незаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, оклеветяващо, неприлично, порнографско, наруша нечия поверителност, съдържа изрични или нагледни описания или разкази за сексуални действия (включително, но не само, сексуален език с насилствен или заплашителен характер, насочен към друго лице или група лица), или по друг начин нарушава нашите правила или политики, обижда, тормози, унижава или сплашва индивид или група индивиди въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане.
 • Нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или друго право на собственост на която и да е страна. Състои се от неоторизирана или непоискана реклама, нежелани съобщения (известни още като „спам“), верижни писма, всяка друга форма на подбуждане или всякаква форма на лотария или хазарт.
 • Съдържа софтуерни вируси или какъвто и да е друг компютърен код, файлове или програми, които са проектирани или са предназначени да нарушат, повредят или ограничат функционирането на всеки софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или да повредят или получат неоторизиран достъп до всякакви данни или друга информация на която и да е трета страна.
 • Представя се за което и да е физическо или юридическо лице, включително някой от нашите служители или представители.

 

Ние не одобряваме и не поемаме никаква отговорност за съдържанието на материали, качени или изпратени от потребители на уебсайта. Обикновено не проверяваме предварително, не наблюдаваме и не редактираме съдържанието, публикувано от потребители на комуникационни услуги, чат стаи, табла за съобщения, софтуерни библиотеки или други интерактивни услуги, които може да са достъпни на или чрез този уебсайт.

Ние и нашите служители имаме право по свое усмотрение да премахнем всяко съдържание, което според нас не отговаря на настоящите Условия за ползване и на други правила за поведение на потребителите на нашия уебсайт или е по друг начин вредно, нежелано или неточно. Ние не носим отговорност за неуспех или забавяне на премахването на такова съдържание. С настоящото се съгласявате с правото ни да премахваме съдържание и се отказвате от всякакви искове срещу нас, произтичащи от такова премахване на съдържание.

Вие се съгласявате, че ние можем по всяко време и по свое усмотрение да прекратим вашето членство, акаунт или друга връзка с нашия сайт без предварително уведомление до вас за нарушаване на някоя от горните разпоредби.

Освен това потвърждавате, че ще си сътрудничим изцяло при разследване на нарушения на системи или мрежова сигурност на други сайтове, включително сътрудничество със служители на изпълнителната власт при разследване на предполагаеми престъпни нарушения.

Интелектуална собственост

Приемайки настоящите Общи условия, вие потвърждавате и се съгласявате, че цялото съдържание, представено ви на този уебсайт, е защитено с авторски права, търговски марки, марки на услуги, патенти или други права и закони за собствеността и е собственост единствено на ArmaDillo.

Имате право да използвате само съдържанието, изрично упълномощено от нас или конкретния доставчик на съдържание. С изключение на единично копие, направено само за лична употреба, не можете да копирате, възпроизвеждате, променяте, качвате, публикувате, предавате или разпространявате документи или информация от този уебсайт под каквато и да е форма или начин без предварително писмено разрешение от нас или конкретния доставчик на съдържание и вие сте изцяло отговорни за получаване на разрешение, преди да използвате повторно материали, защитени с авторски права, които са достъпни на този уебсайт.

Уебсайтове на трети страни

Този Уебсайт може да ви свързва с други сайтове в интернет или по друг начин да включва препратки към информация, документи, софтуер, материали и/или услуги, предоставяни от други страни. Тези уебсайтове могат да съдържат информация или материали, които някои хора могат да сметнат за неподходящи или обидни.

Тези други уебсайтове и страни не са под наш контрол и Вие потвърждавате, че не носим отговорност за точността, спазването на авторските права, законността, благоприличието или друг аспект на съдържанието на тези сайтове, нито пък носим отговорност за грешки или пропуски в препратките към други страни или техните продукти и услуги. Включването на такава връзка или препратка се предоставя само за удобство и не означава одобрение или асоцииране с Уебсайта или с дадена страна от нас, нито каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се.

Отказ от гаранции, ограничаване на отговорността и обезщетение

Използването на ArmaHeat е на Ваш собствен риск. Уебсайтът се предоставя „както е“ и „както е наличен“. Отказваме се от всички гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права.

Ние не носим отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от използването на Уебсайта от Ваша страна, и Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от всякакви искове, загуби, разходи и отговорности (включително, но не само, адвокатски хонорари), произтичащи от нарушаването от Ваша страна на правата на трети лица. Вие потвърждавате, че имате само ограничен, неексклузивен и непрехвърляем лиценз за използване на Уебсайта. Тъй като Уебсайтът не е свободен от грешки или бъгове, Вие се съгласявате, че ще го използвате внимателно и ще избягвате използването му по начини, които могат да доведат до загуба на Ваша собственост или информация или собственост на трета страна.

Срок и прекратяване

Настоящите Общи условия влизат в сила по отношение на Вас, когато създадете акаунт в ArmaHeat или когато започнете да използвате ArmaHeat, и ще останат в сила, докато не бъдат прекратени от Вас или от нас.

ArmaHeat си запазва правото да прекрати настоящите Общи условия или да спре Вашия акаунт по всяко време в случай на неразрешена или предполагаема неразрешена употреба на Уебсайта, независимо дали е в нарушение на настоящите Общи условия или по други причини. Ако ArmaHeat прекрати настоящите Общи условия или спре Вашия акаунт по някоя от причините, посочени в този раздел, ArmaHeat няма да носи никаква отговорност пред Вас.

Прехвърляне на права

ArmaHeat може да прехвърли настоящите Общи условия или част от тях без ограничения. Вие нямате право да преотстъпвате настоящите Общи условия или която и да е част от тях на трета страна.

Действащо законодателство

Настоящите Общи условия и всички спорове или претенции, произтичащи от тях или свързани с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие с вътрешното законодателство на България, без да се прилагат каквито и да било разпоредби или правила за избор или конфликт на закони.

Всички съдебни дела, искове или процедури, произтичащи от или свързани с настоящите Условия за ползване или Уебсайта, се завеждат единствено във федералните съдилища на България.

Политика за поверителност

В ArmaHeat, достъпен от http://armaheat.com, един от основните ни приоритети е защитата на личните данни на нашите посетители. Този документ за Политика за поверителност съдържа видовете информация, които се събират и записват от ArmaHeat, и начина, по който ги използваме. Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно нашата Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас.

Съгласие

Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с нашата политка за поверителност.

Информацията, която събираме

Личната информация която Ви молим да доставите, и нуждата за нея, ще бъде пояснена в момента на искане.

Ако се свържете с нас директно, може да получим допълнителна информация за Вас като име, имейл адрес, телефонен номер, съдаржание на съобщението и/или прикачени файлове, които може да добавите, и всичка друга информация, която решите да предоставите.

Когато регистрирате Профил, може да ви помолим за контактна информация включващата име, име на фирма, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

Как използваме Вашата информация

Използваме информациява, която събираме, по голям брой начин включително за да:

 • Предоставяме, управляваме и подържаме нашия уебсайт
 • Подобряваме, персонализираме и разрастваме нашия уебсайт
 • Разбираме и анализираме как Вие използвате нашия уебсайт
 • Разработваменови продукти и услуги
 • Комуникираме с Вас, директно или чрез нашите партньори, с цел обслужване на клиенти, разпространяване на ползна информаци и маркетинг
 • Ви изпращаме имейли
 • Откриваме и предодвратяване измами

Регистрационни файлове

ArmaHeat следва стандартна процедура при използването на регистрационни файлове. Тези файлове записват потребителите при употреба на сайта. Всички хостинг компаний правят това. Информацията събрана чрез тези регистрационни файлове съдържа IP адреси, вид на браузър, доставчик на интернет услуги, дата и час, пренасочващи страници, и дори номера на кликове. Тези видове информация нямат характеристики, които могат да се използват за личностна идентификация. Тази информация се използва за анализиране на тенденции, администрация на сайта, проследяване на потребителя вътре в сайта и събиране на демографска информация.

Бисквитки

Като всеки друг уебсайт, ArmaHeat използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхранение на информация включваща преференцийте на потребителя и страниците на уебсайта, които потребителят е посетил. Информацията се използва за оптимизация на потребителското преживяване чрез променяне на уебсайта спрямо предпочитанията на подребителя, неговия браузър, и/или друга информация.

Политики за поверителност на рекламните партньори

Може да прегледате следния списък за да намерите Политиката за поверителност на рекламните партньори на ArmaHeat.

Рекламни сървъри или рекламни мрежи на трети страни използват технологии като „бисквитки“, JavaScript или уеб маяци, които се използват в съответните им реклами и връзки, които се появяват в ArmaHeat, които се изпращат директно в браузъра на потребителите. Те автоматично получават вашия IP адрес, когато това се случи. Тези технологии се използват за измерване на ефективността на техните рекламни кампании и/или за персонализиране на рекламното съдържание, което виждате на уебсайтове, които посещавате.

Обърнете внимание, че ArmaHeat няма достъп или контрол върху тези бисквитки, които се използват от рекламодатели трети страни.

Third Party Privacy Policies

Политиката за поверителност на ArmaHeat не се прилага за други рекламодатели или уебсайтове. Поради това ви съветваме да се консултирате със съответните политики за поверителност на тези рекламни сървъри на трети страни за по-подробна информация. Тя може да включва техните практики и инструкции как да се откажете от определени опции.

Можете да изберете да деактивирате бисквитките чрез вашите индивидуални опции на браузъра. Детайлна информация за менажирането на бисквитки може да намерите в сайта на вашия браузър.

Права за поверителност на ЗППК (Не продавайте моята лична информация)

Под ЗППК, освен други права, потребители от Калифорния, САЩ имат правото да:

 • Изискват бизнесите събиращи лични данни да разкриват категорийте информация, която събират за потребителите си.
 • Изискват изтриването на всичките им лични данни.
 • Изискват обещание, че личните им данни няма да бъдат продавани.

 

Ако имате изискване по ЗППК, запазваме право на отговор в срок от един (1) месец. Ако искате да се възползвате от правата си под ЗППК, моля свържете се с нас директно.

ОРЗД за защита на данните

Бихме искали да се уверим, че сте напълно запознати с всичките си права за защита на данните. Всеки потребител има право на следното:

 • Право на достъп – Имате право да поискате копия от личните си данни. Може да ви таксуваме малка такса за тази услуга.
 • Право на коригиране – Имате право да поискате да коригираме всяка информация, която смятате за неточна. Вие също имате право да поискате да попълним информацията, която смятате за непълна.
 • Право на изтриване – Имате право да поискате да изтрием вашите лични данни при определени условия.
 • Право на ограничаване на обработката – Вие имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни, при определени условия.
 • Право на възражение срещу обработването – Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни, при определени условия.
 • Право на преносимост на данни – Имате право да поискате да прехвърлим събраните от нас данни на друга организация или директно на вас при определени условия.

Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас.

Информация за деца

Друга част от нашия приоритет е добавянето на защита за деца, докато използват интернет. Насърчаваме родителите и настойниците да наблюдават, участват и/или наблюдават и ръководят тяхната онлайн дейност.

ArmaHeat не събира съзнателно никаква лична идентифицираща информация от деца на възраст под 13 години. Ако смятате, че детето ви е предоставило този вид информация на нашия уебсайт, силно ви препоръчваме да се свържете с нас незабавно и ние ще направим всичко възможно да отстраним незабавно такава информация от нашите записи.

Запазени авторски права @ 2021 ArmaDillo D.O.O

Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с нашите Обши Условия.